Szanse na rynku księgowości internetowej

Szanse na rynku księgowości internetowej dla usługodawców:

  • rynek e-usług dla małych przedsiębiorstw jest w tej chwili rynkiem słabo zagospodarowanym, a dzięki m.in. rozwojowi technologii w ogóle, a internetu w szczególności mali przedsiębiorcy wchodzą i będą wchodzić coraz częściej w obszary wcześniej obsługiwane przez znacznie większe firmy,
  • dostępne rozwiązania są już na tyle dojrzałe i zdywersyfikowane, że mogą stanowić podstawę skonstruowania bogatej funkcjonalnie i stabilnej e-usługi dla szerokiego grona przedsiębiorstw,
  • bardziej zaawansowane urządzenia mobilne, jak tablety i smartfony, pozwalają rozszerzyć zakres świadczenia usług księgowych,
  • następuje zmierzch tradycyjnych biur rachunkowych – klienci coraz częściej będą oczekiwać obsługi zdalnej,
  • łatwość integracji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie w oparciu o koncepcję „chmury publicznej” (public cloud computing), czyli w oparciu o integrację modeli IAAS (infrastructure-as-a-service), PAAS (platform-as-a-service) oraz SAAS (software-as-a-service),
  • adaptacja najnowszych technologii web 2.0 zmieniających paradygmat interakcji między operatorem serwisu i jego użytkownikami, oddając tworzenie większości treści w ręce użytkowników,
  • łatwość realizacji koncepcji „łańcucha dostaw” poprzez integrację systemów producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców.

Czy dodalibyście coś jeszcze?

Opracowane na podstawie materiałów mksiegowa.pl.

mKsiegowa.pl – program księgowy online

Krótka charakterystyka programu

Rynkiem docelowym dla programu księgowego mKsiegowa.pl jest rynek polski. Grupa odbiorców rekrutuje się spośród firm, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają zgodnie z ustawą o rachunkowości wymaganie prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość) – przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; zgodnie ze statystyką publikowaną przez REGON na 31 grudnia 2009 było w Polsce zarejestrowanych 283712 spółek prawa handlowego
  • spośród spółek prawa handlowego program najbardziej dostosowany jest do nowo tworzonych spółkek. Zgodnie z REGON w roku 2008 w Polsce powstało 12364 spółek z o.o., natomiast w roku 2009 – 14260.
  • w zakresie obrotu towarowego i łańcucha dostaw grupę docelową stanowią firmy handlowe; zgodnie z rocznikiem statystycznym w roku 2006 było w Polsce 47683 firm handlowych i liczba ta pozostaje prawie niezmienna od roku 1999 (różnice nie przekraczają 10%); stanowi to ok. 20% spółek z o.o.

Ważna dla firm wybierających księgowość online jest kwestia dostępu do sieci internetowej. Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw korzysta z sieci internetowej, gdyż jest to podstawowa forma komunikacji. Oczywiście pewne małe, rodzinne firmy nie są często w ogóle zinformatyzowane lub po prostu leżą na terenach wykluczonych cyfrowo. Jednak zasadnicza grupa docelowa w obszarze świadczenia e-usług jest jak najbardziej przygotowana do korzystania z księgowości internetowej.

Witaj na blogu mKsiegowa.pl

Witaj na naszym blogu!

Bardzo się cieszymy, że trafiłeś na nasz blog na temat księgowości online.

Księgowość internetowa jest naszą pasją i chcemy wykorzystać do popularyzacji tej idei.

Fundacja Starter opublikowała raport na temat księgowości online w roku 2013, w którym publikuje wyniki badań tego rynku.

W 2013 roku z usług księgowości on-line korzystało aktywnie ponad 78 tysięcy firm, z czego większość to księgowość uproszczona – KPiR. Jest to o 16% mniej niż rok wcześniej, co autorzy raportu wiążą z nie najlepszą sytuacją polskich przedsiębiorstw.

Wartość rynku usług księgowych on-line w 2013 roku została oszacowana na kwotę 221 mln PLN. Oznacza to, że jest to już pokaźny rynek i niewiątpliwie będzie się rozwijał w szybkim tempie.

Innym, ważnym wskaźnikiem jest 72% firm, które deklarują, że nie ma zamiaru korzystać z rozwiązań księgowości on-line w najbliższym czasie. Jest to dla nas wyzwanie w zakresie edukacji polskich przesiębiorstw.

Liczymy na Państwa pomysły i uwagi.

Zespół mKsiegowa.pl